top of page

Co działo się we wrześniu?

Za nami pierwszy miesiąc z programem. Początki zawsze bywają trudne... jednak entuzjazm uczniów i nauczycieli wygrał z obawami i wątpliwościami. We wrześniu w naszej szkole w ramach zajęć cyklicznych oraz organizowanych raz w tygodniu, uczniowie mogli korzystać ze sprzętu i pomocy zakupionych w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe i zakupiła wyposażenie techniczne, które jest niezbędne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualno-technicznych, zdolności myślenia matematycznego, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Nasi uczniowie w tym miesiącu tworzyli kreatywne budowle z klocków, laminowali pomoce dydaktyczne, gotowali, a także rozwijali swoje umiejętności rękodzielnicze i fotograficzne.

INFORMACJE NA FACEBOOKU ORAZ STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
ZAJĘCIA Z GOTOWANIA


ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE


ZAJĘCIA Z ROBOTYKI


ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNELAMINOWANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH I DEKORACJI


KOŁO RĘKODZIELNICZEComments


Commenting has been turned off.
bottom of page